Social kompetens..

Kategorier Personlig utveckling

Vad är Social kompetens egentligen?

Det är (enligt mig):

– En förståelse hur man bemöter andra människor.

– Du förstår de olika koder mellan olika relationer, alltså vad man gör och inte gör, när man behöver möta upp någon känslomässigt mm.

– Du förstår vilken sociala kod som skall användas i vilken situation.

– Du är den i rummet som har läst av läget och vill hålla en skön balans mellan dig och andra i en balans. Du vet vem som gillar vad och vilka ämnen man kan prata om för att bidra till sällskapet och fältet i rummet utan att göra våld på dig själv.

– Du sänker dig inte till en lägre nivå om det inte bidrar till situationen och bättre stämning.

– Du försöker inte vara nåt du inte är, istället är du den dem flesta gillar för att du är dig själv.

Social kompetens är något vi kan utveckla med tiden om vi är villiga att äga våra egna problem.

Alla har tyvärr inte tillgång till detta.. du kan läsa om det mesta, men social begåvning är en konst som kräver en aktiv mindfulness fokus och ligger på ett utvecklat intuitivt plan.

Att kunna samarbeta med vår IQ och EQ (emotionell intelligens) hjälper oss att utvecklas som individer. Om du bara läser dig till kunskap är det tyvärr ingen nytta om du inte kan integrera det i ditt hjärta och leverne.

Och om du bara förlitar dig på EQ kan du bränna ut dig. 

Med detta vill jag önska er en härlig Lördag kväll och hoppas du inser vilken av de 2 du kan utveckla.

What is Social competence really?

It is (according to me):

– An understanding of how to deal with other people.

– You understand the different codes between different relationships, you understand what you should do and do, and not to do when you meet someone on their emotionally level.

– You understand what social code to use in any situation.

– You are the one in the room who has read the situation, and wants to keep a good balance between you and others in a balance. You know who likes what and what topics you can talk about to contribute to the company and the field of space without violating yourself.

”You do not lower to a lower level if it does not contribute to the situation and better mood.

– You do not try to be anything you are not, instead you are the one, most people like because you are yourself.

Social skills are something we can develop over time if we are willing to own our own problems.

Everyone unfortunately has no access to this. You can read about most things, but social talent is an art that requires an active mindfulness focus and lies on a developed intuitive plan.

Being able to collaborate with our IQ and EQ (emotional intelligence) helps us develop as individuals. Unfortunately, if you’re only learning about knowledge, it’s no use if you can not integrate it into your heart and deliver.

And if you only rely on EQ you can burn yourself out.

With this I wish you a lovely Saturday evening and hope you realize which of the 2 you can develop.

2 kommentarer till ”Social kompetens..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.