Denna pod handlar om djupare frågor i ämnena konst, design och själsligt, att vara autentisk och att dela med sig av sin resa.

Poddens första gäst
Stylist Jonas Hallberg!!!