Organisationsutveckling för ditt företag!

LEDNINGSGRUPP – PERSONAL UTVECKLING – VÄRDEGRUNDSARBETE
Kommunikation är den vanligaste anledningen till missförstånd i våra relationer. Det krävs skicklighet och en medvetenhet till de gemensamma målen att möta varandra där vi befinner oss i vår individuella utveckling. Att ta emot kunder med god service och ett äkta engagemang, att ha en stark sammanhållning i ledningsgruppen, samhörighet, vi-känsla, ledarskap och mer.

Är ditt företag i en utvecklingsfas? Är du redo att satsa för nästa nivå?
För mer information maila
diana@dianawahlborg.se
eller ring 0736-794200


Referenser: